12 בעלי חיים היברידיים שהם באמת אמיתיים

מהי חיה היברידית? האם זה יצור שקיים רק באגדות ובמיתוסים? לא! למעשה, חיות צולבות רבות הן אמיתיות!

בעלי חיים היברידיים הם בדרך כלל תוצאה של רבייה של יחסי מין בין שני בעלי חיים דומים, כמו אריות ונמרים. קיימות גם חיות היברידיות מעבדתיות. מדענים מכנים כי התהליך הוא 'הכלאה סומטית', והוא מאפשר להם לתפעל גנים כדי ליצור מינים חדשים בעלי תכונות שימושיות של שני ההורים.

בדוק ברשימה שלהלן 12 דוגמאות אמיתיות של חיות היברידיות מדהימות.

1. ליגר: אריה זכר וחיה היברידית של טייגר נקבה

מאמרים מעניינים